M2_Comunicat de Presa_PALTRANS 89

Comunicat de Presă

M2_Comunicat de Presa_PALTRANS 89

30.07.2021

Incepere proiect in cadrul Măsurii “Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor”
SC PALTRANS 89 SRL anunta lansarea proiectul cu titlul ” Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor IMM-uri cu activitate economica in unul dintre do- meniile de activitate prevazute in anexa nr. 2” proiect nr RUE M2-13104 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr 130/2020.
Proiectul se derulează pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/ AIMMAIPE , respectiv 26-07-2021.
Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea activitatii societatii SC PALTRANS
89 SRL
Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:
-menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni,
-menținerea/suplimentarea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor
Valoarea proiectului este de 152.154,66 lei (valoarea totala) din care : 132.308,4
lei grant si 19.846,26 lei cofinanțare.
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Persoană de contact:
Paltanea Nicolae
Email: [email protected]
Telefon: 0764.998.198

M2_Comunicat de Presa_PALTRANS 89

Comunicat de presa