StartActiv_Vest_Comunicat de presa_finalizare proiect

Comunicat de Presă

StartActiv_Vest_Comunicat de presa_finalizare proiect

09 Iulie 2021

Finalizarea proiectului „Program integrat de stimulare a antreprenoriatului în mediul urban din Regiunea Vest – POCU/82/3/7/105759”

Romactiv Business Consulting SRL, în calitate de Lider, împreună cu Universitatea de Vest Timișoara, în calitate de partener, anunță finalizarea implementării proiectului ”Program integrat de stimulare a antreprenoriatului în mediul urban din Regiunea Vest” – POCU/82/3/7/105759.

Cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, în cadrul apelului de proiecte nr. 82 „România Start Up Plus”, Axa prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toți”, Obiectiv Specific 3.7 „Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană”, proiectul s-a desfășurat în perioada 12 ianuarie 2018 – 11 iulie 2021, beneficiind de un buget în valoare de 17.821.403,57 lei, din care 17.423.015,03 lei a fost finanțare nerambursabilă.

Obiectivul general al proiectului a fost implementarea unui program integrat de informare, instruire, consiliere, asistență și alte servicii suport pentru promovarea și dezvoltarea culturii antreprenoriale și manageriale ale viitorilor întreprinzători, în scopul înființării de noi întreprinderi cu profil non-agricol în mediul urban, contribuind astfel la dezvoltarea economică și crearea de noi locuri de muncă în regiunea Vest.

Principalele activități organizate în cadrul proiectului au constat în: cursuri de competențe antreprenoriale – autorizate ANC, competiție de planuri de afaceri, seminarii de specialitate, practică și mentorat, servicii de consultanță și consiliere, implementarea planurilor de afaceri câștigătoare și monitorizarea activității afacerilor nou înființate.

La finalul perioadei de implementare, principalele rezultate obținute sunt următoarele:

• 366 persoane înscrise în grupul țintă al proiectului (244 de angajați, inclusiv persoane care desfășoară o activitate independentă; 122 de șomeri și inactivi);
• 366 de persoane au beneficiat de formare antreprenorială. Dintre care 362 de persoane au obținut certificate de absolvire a cursului de Competențe antreprenoriale recunoscute de ANC;
• 73 de planuri de afaceri au fost selectate în vederea acordării ajutorului de minimis în valoare de maxim 151.589,00 lei;
• 73 de persoane, administratori ai noilor firme, au beneficiat de stagii de practică;
• 73 de întreprinderi nou înfiintate și-au implementat planul de afaceri și au fost funcționale pe o perioadă de minim 18 luni;
• au fost create și menținute 171 de noi locuri de muncă.

Detalii suplimentare despre proiect puteți obține de la ROMACTIV BUSINESS CONSULTING SRL. Telefon: 021.210.43.49. Email: [email protected] Portal proiect: https://v.start-activ.ro/

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

StartActiv_Vest_Comunicat de presa_finalizare proiect

Comunicat de presa