Comunicat de presa_Scoala Gimnaziala Comuna Dobroteasa

Comunicat de presa granturi

Comunicat de presa_Scoala Gimnaziala Comuna Dobroteasa

[02.08.2021]

Comunicat de presă privind lansarea proiectului ”Achiziție de tablete școlare și alte echipamente necesare desfășurării activității didactice on-line în Școala Dobroteasa, jud. Olt”, Cod SMIS 2014+ 144525

ȘCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA DOBROTEASA, în calitate de beneficiar, implementează proiectul ”Achiziție de tablete școlare și alte echipamente necesare desfășurării activității didactice on-line în Școala Dobroteasa, jud. Olt”, cod SMIS 2014+ 144525, proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională în baza contractului de finanţare încheiat cu Autoritatea pentru Digitalizarea României, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Competitivitate.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă facilitarea accesului la procesul de învățământ în mediul on-line în contextul pandemiei de SARS-CoV-2 prin dotarea Școlii Gimnaziale comuna Dobroteasa cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor școlare, precum și a altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării activității didactice în mediul on-line în bune condiții. Proiectul vizează crearea premiselor tehnice de funcționare a procesului de învățământ în situația în care o parte din elevi sau toți trebuie să urmărească desfășurarea orelor de acasă.
Rezultatele proiectului:
1. Unitatea de învățământ Școala Gimnazială Comuna Dobroteasa dotată cu echipamente, dispozitive IT:
• 92 tablete cu abonament la internet 24 luni achiziționate pentru uz școlar;
• 20 laptopuri pentru cadre didactice;
• 9 clase dotate cu echipamente (9 camere web videoconferință, 9 table interactive, 9 routere wireless).
2. Educarea și formarea profesională a tinerei generații din aria proiectului, în condiții de siguranță, în contextul epidemiei de coronavirus SARS-CoV-2.
Alte informatii despre proiect
Valoarea totală a proiectului: 320,077.15 lei;
Valoarea cofinanțării UE prin FEDR: 256,085.58 lei (85%);
Valoarea eligibilă nerambursabilă asigurată din BS: 45,191.57 lei (15%);
Valoarea neeligibilă: 18,800.00 lei.
Data începerii proiectului: 12-07-2021.
Data finalizării proiectului: 12-03-2022.
Competitivi împreună! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Datele de contact ale beneficiarului:
ȘCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA DOBROTEASA
Str. Principală nr. 68, Școala Gimnazială comuna Dobroteasa, județul Olt, cod postal 237145
Telefon: 0751150905
Adresa e-mail: [email protected]
Persoană de contact: FLORENTINA NADIA POPA – Director / Manager Proiect
Telefon: 0751150905
Adresa e-mail: [email protected]

Comunicat de presa_Scoala Gimnaziala Comuna Dobroteasa

Comunicat de presa